Dialogisch dynamisch

 

Meer over individuele begeleiding

 

Ik begeleid graag mensen en de deur staat voor iedereen open. De start is een kennismakingsgesprek. Het vervolg daarop wordt in onderling overleg bepaald: zowel de duur en de vorm als de inhoud als de plaats. 

Wie met mij werkt zal ervaren dat ik veel waarde hecht aan waarnemen (integraal) en luisteren. Mijn timing is zorgvuldig. Ik ben empathisch en tegelijkertijd draai ik niet om de hete brij heen, waardoor de ander gemakkelijk op zijn/haar verhaal kan komen. Dat levert vaak in korte tijd verrassende resultatenvoor je op of uitzicht op een oplossingsrichting.

 Ik ben niet van de langdurige trajecten en ik sluit een begeleidingstraject daarom altijd af met de zin: “je weet me te vinden”. Je kunt bij mij terecht met vragen over: persoonlijke ontwikkeling, omgaan met een beperking, communicatie in de eigen (leef-) omgeving of gewoon een vertrouwelijk gesprek.

Kosten
Het kennismakingsgesprek is kostenloos als er een vervolg op komt. Mijn tarief in 2018 is € 67,50 per uur. Ook met een WMO indicatie of een PGB kun je bij mij terecht.


Voorwaarden
Lees hier de algemene voorwaarden. Ook is er een privacy reglement.